Dla kogo przygotowane są kursy Abakus? Serdecznie zapraszamy do nas:

  • Maturzystów przystępujących matury w roku 2021 z matematyki na poziomie podstawowym jako obowiązkowego przedmiotu maturalnego,
  • Maturzystów przystępujących do matury w roku 2021 z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • Uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego oraz trzecich klas technikum przystępujących do egzaminu dojrzałości w roku 2022, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
  • Maturzystów z roku 2020 i lat ubiegłych, którzy chcieliby poprawić swoje wyniki z matury

Wakacyjny kurs maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
Kurs maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
Kurs maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym
Dwuletni kurs maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
Dwuletni kurs maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym

Możesz się zapisać TUTAJ