Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty jest przeznaczony dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej pragnących uzyskać jak największą liczbę punktów na egzaminie z matematyki. Kurs składa się z 27 spotkań – 15  w pierwszym i 12 w drugim semestrze. Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Mają one na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu oraz nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Oferujemy sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym przeprowadzanym w marcu oraz stały monitoring postępów w nauce w postaci sprawdzianów wiedzy z oceną opisową.

Materiały do kursu ósmoklasisty z matematyki (wszystkie poniżej wymienione materiały są wliczone w cenę kursu):

  • na każdych zajęciach otrzymujesz od nas zestaw zadań, wraz z zestawem zadań do prac domowych.
  • zestawy zadań –  dokumenty w postaci elektronicznej lub drukowanej przypisane do danego wykładu, przeznaczone do pracy własnej. Zawierają one kilkanaście/kilkadziesiąt zadań testowych wraz z kluczem odpowiedzi.

Poznaj całą ofertę kursów z matematyki
Możesz się zapisać TUTAJ